Sondaj Bentoniti

Sondaj sanayiinde bentonit (KarBen) kullanılmasının nedenleri;

 • KarBen Bentonit, yüksek viskozite ve jel yapma özelliğinden dolayı, sondaj çamuru içerisindeki kırıntıları askıda tutar bu sayede kuyu içerisindeki formasyon kırıntılarının dibe çökmesini ve matkabın sıkışmasını önler.
 • KarBen Bentonit, sondaj çamurunun içerisindeki formasyon kesitlerinin kayma hızlarını azaltarak etkili bir kuyu temizliği sağlar.
 • KarBen Bentonit, yüksek sıvama özelliği ile kuyu cidarında sağlam ve düzgün bir sıva oluşturarak kuyu hareketsizliğini (kalıcılığını) sağlar.
 • KarBen Bentonit, kayganlık özelliğinden dolayı kuyuda, matkapta ve sondaj dizisinde çok iyi bir yağlama görevi yapar.
 • KarBen Bentonit, Formasyonlarda bulunabilecek gaz ve akışkanların kuyuya girişini engeller.
 • KarBen Bentonit, matkapta ve sondaj dizisinde oluşabilecek paslanmayı önler.

Sondaj Sanayii’nde bentonitin iki temel özelliği rol oynar;

 • Reolojik Özellikleri
  • Görünür Viskozite
  • Çamur yapma verimi
  • Akma dayanımı
 • Su Kaybı

Sondaj Bentonitlerinin sınıflandırılmasında dünyanın en yetkili ve en etkin kurumu Amerikan Petrol Enstitüsüdür(API, American Petroleum Institute). TSE standartı TS EN ISO 13500, API 13A şarnamesinin bire bir Türk Standatlarına uyarlanmış halidir. API, sondaj amaçlı kullanıcak bentonitleri 3 sınıfa ayırmıştır. Bunlar;

 • API 13A Kısım 9 – Katkılı (İşlem Görmüş) Bentonit (TS EN ISO 13500 Kısım 9)
 • API 13A Kısım 10 – Katkısız (İşlem Görmemiş) Bentonit (TS EN ISO 13500 Kısım 10)
 • API 13A Kısım 11 – OCMA Kalite Bentonit (TS EN ISO 13500 Kısım 11)

Karben Bentonit, dünya üzerinde Katkısız (İşlem Görmemiş) Bentonit üretimi yapan birkaç firmadan biri olma özelliğini korumaktadır.