Kağıt Sanayi Bentoniti

Senelerdir dolgu malzemesi olarak geleneksel bir hammadde olan kalsitin yerine, gelişmiş ülkelerde modifıye bentonitler de kullanılmaktadır.

Bu sektörde kullanılacak bentonitlerin beyazlık derecesinin ISO 85′ in üzerinde ”olması, yüksek şişme özelliğine sahip olması, serbest yığın yoğunluğunun ise 0.2-0.3 kg/l değerlerinde olması gereklidir. Bentonitlerin bu sektörde kullanılabilmesi için, 1-4 mm boyutunda kademeli olarak 200 °C’de kalsine edilmesi, mın %80 montmorillonit ihtiva etmesi, %20 relatif rutubetle minimum ‘a absorplanma özelliğine sahip olması gerekir. Yapısındaki maximum rutubet oranı ise %2 olmalıdır.

Bentonit, zift kontrolü, yani odun reçinelerinin makinelerde tıkanma eğiliminde emiliminde ve kağıt hamurunun kağıda dönüştürülme verimliliğini arttırmada ve kağıt kalitesini arttırmada kullanıldığı durumlarda, kağıt yapımında çok önemlidir. Bentonit ayrıca kağıt geri dönüşümü için kullanışlı mürekkepten arınma özellikleri de sunar.

Ek olarak, asit ile aktifleştirilmiş bentonit, karbonsuz kopya kağıdı üretiminde aktif bileşen olarak kullanılır.

• KARBEN Bentonit, yüksek molekül ağırlıklı flokkülantlar ile birlikte kullanıldığında çok iyi tutunma performansı vermektedir. Bentonit ile birlikte kullanılan PAM, genellikle yüksek molekül ağırlığına ve az miktarda anyonik yüke sahiptir.

• KARBEN Bentonit mikroskobik bir sünger gibi hareket ederek anyonik yüklü maddeleri absorbe eder.

• KARBEN Bentonit, katranın, rezinlerin ve balmumunun bir yer toplanmasını önler; pigmentlerin homojen dağılmasını sağlar.

• KARBEN Bentonit, boya maddelerini absorbe ederek üstün bir lak görevi görür.

• KARBEN Bentonit, üretim miktarını artırır.

• KARBEN Bentonitin, kağıt geri dönüşümü için kullanışlı mürekkep giderme özelliği vardır.

• KARBEN Bentonit, tutunmayı artırır ve süzülmeyi kolaylaştırır.

• KARBEN Bentonit, ıslak sağlamlık stabilitesin artırır.

• KARBEN Bentonit, ideal stabilizatör ve süspansiyon ajandır.

• KARBEN Bentonit, dolgu maddelerinin etkinliğin artırır.

• KARBEN Bentonit, ince taneli olduğundan eleklerin tıkanmasına, makinaların kağıt hamurundaki reçinelerin etkisiyle kirlenmesine engel olur.