İnşaat Bentoniti

KarBen Bentonitleri, katkısız, homojen ve doğal yapısı sayesinde uzun ömürlü yapılarda, sızdırmazlık perdesi ve geçirimsiz duvar inşaatlarında, geçirimsiz yapı duvarı inşaatlarında ve yüke dayanıklı yapı duvarlarında, fore kazık uygulamalarında, TBM’lerde, enjeksiyon işlemlerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

* KarBen Bentonitleri çimento şerbeti veya harcına katıldığında ; karıştırma ve enjeksiyon süresince çimento tanecikleri ve kumu askıda tutarak harcın stabil olmasını sağlar. Çimento su karışımında suyun ayrışmasını minimuma indirir.

*Çimento şerbetlerine karıştırıldığında ince taneli alüvyona nüfus etme derecesini yükseltir. Böylece çimento zaiyatı önlenir. KarBen Bentonitli karışımlar bir akışkan gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen bir sertleşme olur ve yüksek mukavemetler kazanır. Kimyasal etkilere ve yeraltı sularına karşı dayanıklıdır.

*Yaş kuma % 6 oranında KarBen Bentonitli şerbet enjekte edildiğinde karışımın mukavemeti yükselir.

* KarBen Bentonitli karışımlar sülfat tuzlarından etkilenmez. Yeraltı sularında bol miktarda tuz ve kireç bulunması halinde fosfat veya silikatlarla birlikte kullanıldığında iyi sonuçlar alınır.

* KarBen Bentonitli şerbete % 5 oranında sodyum silikat ilave edildiğinde enjeksiyondan sonra karışımda artan hızda jelleşme başladığı görülür.

*Büyük boşlukların doldurulmasında kil-çimento şerbeti kullanıldığında az miktarda doğal KarBen Bentoniti ilave edilirse, şerbetin nüfuz etme ve askıya alma kabiliyeti çok artar.

* KarBen Bentoniti– çimento-su karışımları, kimyasal katkı maddeleri kullanılarak geçirgenliği 10–1 cm /sn’den küçük olan alüvyonların enjeksiyonunda da kullanılabilir.

* KarBen Bentoniti, dubaların batırılmasında, perde ve temel kazıklarının çakılması gibi işlerde yağlayıcı görevi yapar ve sürtünmeyi azaltır.

*Su sızmasını önlemek için yapılan duvarlarda oluşan çatlakları tıkamak için KarBen Bentoniti 1/1 oranında su ile karıştırılarak mala ile sıvanır ve üzeri katranlanır.

* KarBen Bentoniti kum  gazyağı gibi nötr bir organik mayi ile karıştırılarak çatlakların doldurulmasında kullanılabilir. Gazlı karışım su ile temas ettiğinde kalın ve kuvvetli bir jel meydana getirir.

*Gözle görülmeyen çatlaklar için %5 KarBen Bentoniti ihtiva eden bir karışım, özel bir enjeksiyon pompasıyla çatlak içine pompalanır.

Türkiye ve Dünya’da sayısız projede kullanılan KarBen Bentonitleri rakipsiz özellikleri sayesinde AVRASYA TÜNELİ projesinde kullanılan tek bentonit olmuştur.