Çimento Sanayi Bentoniti

  • Çimento şerbetleri hazırlanırken önce su ile doğal KarBen bentoniti karıştırılmalı en az iki saat bekletildikten sonra çimento ilave edilmelidir.
  • KarBen bentoniti çimento şerbetine kayıcılık sağlar ve ince çatlaklara şerbetin nüfuzunu artırır.
  • Çimento şerbetlerine karıştırıldığında ince taneli alüvyona nüfus etme derecesini yükseltir. Böylece çimento zaiyatı önlenir. KarBen Bentonitli karışımlar bir akışkan gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen bir sertleşme olur ve yüksek mukavemetler kazanır. Kimyasal etkilere ve yeraltı sularına karşı dayanıklıdır.
  • KarBen bentoniti, çimento – su karışımında suyun ayrışmasını minimuma indirir.
  • KarBen bentonit ile hazırlanan şerbetlere, karışımda kullanılan suyun sıcaklığına göre ilave edilen toplam katı maddelerin ağırlığının % 0,3 – % 0,7 kadar sodyum fosfat veya kullanım amacına göre %5 kadar sodyum silikat ilave edilmesi önerilir.
  • Daha etkili ve ekonomik olması için; her defasında su katıp hazırlama yerine önceden hazırlanmış, doğal KarBen bentoniti şerbeti kullanılmalıdır.