Çevresel Sektörler

Bentonit ürünleri atık su işleme ve arıtımına yönelik çeşitli uygulamalar sağlamaktadır.

Bentonitin adsorpsiyon / emme özellikleri, atık su arıtımında çok yararlıdır. Yaygın çevre direktifleri, yeryüzünün kirleticilerden korunmasını sağlamak için düzenli olarak bentonit tutmak zorunda olan düşük geçirgenlikli toprakları, depolama alanlarının inşasında ve rehabilitasyonunda bir sızdırmazlık malzemesi olarak önermektedir.

Bentonit, jeosentetik kil astarlarının aktif koruyucu tabakasıdır

Bentonit içinde var olan smektit kil mineralleri (montmorillonit), dağıtıldığında geniş bir reaktif yüzey oluşturmaktadır. Kil minerallerinin zayıf negatif yükleri değiştirilebilir katyonik bileşenlerin tutunmasını sağlamaktadır.