Nükleer Enerji ve Bentonit

 

Ağır bentonit wsaslı bulamaçın, nükleer enerji santralinin devreden çıkarılması sırasında radyasyondan koruma amaçlı bir dolgu malzemesi olarak mükemmel bir performansa sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Yine yapılan başka bir çalışmada Na-Bentonitin proton ve electron radyasyonuna karşı da etkili olduğu görülmüştür.

Na-Bentonie (Sodyum Bentonit) gama , nötron ve X-ışınlarına karşı kurşuna alternatif bir zırh malzemesi ve kaplama malzemesidir.

Dünyada iki tane olan , en büyük Na-Bentonit (montmorillonit) (Sodyum Bentonit) rezervlerinden birine sahip tek ülke Türkiye’dir. (Tokat-Reşadiye/SAMAŞ-KARBEN Bentonit)

Na-Bentonitleri (Sodyum Bentoniti), Nükleer -Radyoaktif atıkların bertarafında ve Nükleer enerji santrallerinin yapımı , inşaat aşamalarında güvenle kullanılan az maliyetli ürünlerdir.

Nükleer atık -Radyoaktif atık yönetimi ve bertaraf edilmesi için gelitirilen sistem ve projelerde Na-Bentonit (Sodyum Bentonit) vazgeçilmez bir ürün olarak kullanılmakta ve çok daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir.

NÜKLEER SANAYİDE YENİ VE ALTERNATİF BİR MALZEME : BENTONİT

Günümüzde nükleer santrallerinin sayısının artması, savaşlarda nükleer silahların kullanım olasılıkları, radyasyon yayan medikal cihazların sayısındaki artış ve nükleer kazaların artması göz önüne alındığında, radyasyondan korunma önlemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Nükleer Atık Yönetimi / Radyoaktif atık yönetimi ve radyasyondan korunmanın üç temel kuralı zaman, mesafe ve zırhlamadır. Günümüzde yapılarda radyasyondan korunmak için genellikle zırh kalkanı olarak kurşun kullanılmaktadır. Kurşunun radyasyon tutuculuk özelliğinin olmasının yanı sıra insan sağlığına da olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Literatürdeki çalışmalarda barit kullanılan ağır betonların radyasyon zırhlama özelliklerini incelenmiş ve normal betonlara göre daha uygun olduğu belirtilmiştir. Fakat ağır betonların durabilite gibi özelliklerinden dolayı özellikle yüksek bina yapımında kullanılmasının zorluğu ve ekonomik açıdan pahalı olması çeşitli sorunlar çıkarmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, farklı alanlarda kullanılan radyasyon kaynağından açığa çıkan zararlı ışınların zararlı etkilerinin yok etmek veya kabul edilebilir zararsız seviyelere indirebilmek amacı ile radyasyon ışınlarını absorbe eden yeni tür koruyucu malzemelerin üretimine ve mümkün olabildiğince özelliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

2011’deki Japonya’daki Tohoku depreminin Fukushima’daki nükleer santralda yarattığı zararın bertaraf edilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada ağır bentonit esaslı bulamaç, nükleer enerji santralinin devreden çıkarılması sırasında radyasyondan korunma amaçlı bir dolgu malzemesi olarak mükemmel bir performansa sahip olduğunu kanıtlamıştır. Na-bentonit çamurunun gama ışını koruma özelliği ve nötron ışınını musluk suyununkine neredeyse aynı koruma kapasitesinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, Fukushima’daki kaza gibi nükleer tehlikelerden korunmak için etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Yine yapılan başka çalışmada Sn katkılandırılmış Bentonitlerin proton ve electron radyasyonuna karşı da etkili olduğu görülmüştür. Bu konuda Türkiye’de de ileri derecede bazı üniversitelerimizde devam eden çalışmalarda Na-bentonite (Sodyum Bentonit) bentonitlerin gama, nötron ve X-ışınlarına karşı kurşuna alternative bir zırh malzemesi ve kaplama malzemesi olarak üretimi Dünya’da yapılan sonuçlanmış ve sürdürülen araştırmalar parelelinde sürdürülmektedir.

Dünyada Amerika ile beraber en büyük Na-bentonitlerin (montmorillonit) (Sodyum Bentonit) rezervlerine sahip ülke Türkiye’dir. (Tokat- Reşadiye / SAMAŞ – KARBEN Bentonit A.Ş ) Na-bentonitleri Sodyum Bentonitleri yüksek katma değerli ürünler haline dönüştürülmesi hem uluslarası ölçekte hem de ulusal ölçekte katkı sağlayacaktır. Böylece yerli ve milli kaynaklar değerlendirilmektedir. Ayrıca bu ürünün Nükleer Atıkların ve inşaat aşamasında, değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Bunun dışında temiz enerji edilmesi çok önemlidir. Fakat Nükleer Atık – Radyoaktif atıkların yönetimi ve bertaraf edilmesi ve bunun tamamen güvenle bertaraf edilmesinde geliştirilen sistem, operasyon ve projelerde NA-Bentonit (Sodyum Bentonit) vazgeçilmez bir ürün olarak kullanılmaktadır. Karben Bentonit, başlattığı ARGE projeleri ve kuracağı ARGE Laboratuvarları ile bu alanda ürün gelişiminin ilk öncüsü ve lideridir.