Kağıt Sanayi

Senelerdir dolgu malzemesi olarak geleneksel bir hammadde olan kalsitin yerine, gelişmiş ülkelerde modifıye bentonitler de kullanılmaktadır.

Bu sektörde kullanılacak bentonitlerin beyazlık derecesinin ISO 85′ in üzerinde ”olması, yüksek şişme özelliğine sahip olması, serbest yığın yoğunluğunun ise 0.2-0.3 kg/l değerlerinde olması gereklidir. Bentonitlerin bu sektörde kullanılabilmesi için, 1-4 mm boyutunda kademeli olarak 200 °C’de kalsine edilmesi, mın %80 montmorillonit ihtiva etmesi, %20 relatif rutubetle minimum ‘a absorplanma özelliğine sahip olması gerekir. Yapısındaki maximum rutubet oranı ise %2 olmalıdır.