Gübre ve Hayvan Yemi

Granül gübre üretiminde taşıyıcı malzeme olarak yüksek şişme özelliğine sahip bentonitler kullanılmaktadır.

Burada bentonit, bitkiye suyun dengeli verilmesini, toprağın havalanmasını ve gübrenin her sulama periyodunda homojen olarak bitkiye verilmesini sağlamaktadır. Hayvan yeminde ekonomiklik sağlayan bentonit büyükbaş hayvan yemlerinde ortalama %2-4, kanatlı hayvan yemlerinde ise %1 oranında kullanılmaktadır.