Demir Tozu Peletlenmesi

Bentonit, demir cevherlerinin peletlenmesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Düşük tenörlü ve parçalanabilen demir cevherlerinin peletlenerek kullanılmasında bentonit önemli bir rol oynamaktadır. % 0.8 bentonit kullanımı ile elde edilen demir cevheri peletlerinde aranılan özellikler aşağıda verilmektedir:

  • 100 ”C’de kuru basma dayanımı min. 5.5 kg /cm2
  • 400 ”C’de kuru basma dayanımı min. 20 kg/cm2
  • 1000 ”C’de pişme basma dayanımı : mın. 75 kg/cm2
  • 1200 ”C’de pişme basma dayanımı mın 200 kg/cm2
  • Yaş basma dayanımı 1 -1 5 kg /cm2