Çimento Sanayi

 

  • Çimento şerbeti veya harcına katıldığında ; karıştırma ve enjeksiyon süresince çimento tanecikleri ve kumu askıda tutarak harcın stabil olmasını sağlar.
  • Çimento su karışımında suyun ayrışmasını minimuma indirir.
  • Çimento şerbetlerine karıştırıldığında ince taneli alüvyona nüfus etme derecesini yükseltir. Böylece çimento zayiatı önlenir. Karışımlar bir akışkan gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen bir sertleşme olur ve yüksek mukavemetler kazanır.
  • Su sızmasını önlemek için yapılan duvarlarda oluşan çatlakları onarır. Çimento şerbetine kayıcılık sağlar ve ince çatlaklara şerbetin nüfuzunu artırır. Çatlağı tıkamak için 1/1 oranında su ile karıştırılarak mala ile sıvanır ve üzeri katranlanır.