Atık Su Yönetimi

Bentonit ürünleri atık su işleme ve arıtımına yönelik çeşitli uygulamalar sağlamaktadır.

Bentonit içinde var olan smektit kil mineralleri (montmorillonit), dağıtıldığında geniş bir reaktif yüzey oluşturmaktadır. Kil minerallerinin zayıf negatif yükleri değiştirilebilir katyonik bileşenlerin tutunmasını sağlamaktadır.